Nowa Ziemia

Nowa Ziemia jest projektem samowystarczalnej międzynarodowej wspólnoty opartej na ścieżce integralności i prawie synergii. W projekcie bierze udział około 20 osób z Polski, Holandii, Litwy i Chorwacji. Wizja wspólnoty narodziła się z pierwszego powołanego przez nas Vision Quest - odosobnienia dedykowanemu poszukiwaniu wizji. Poszukiwania Wizji w linii pracy opartej o integralność odbywają się pod pieczą Angelique Angel i jej teamu. Pierwszy Vision Quest miejsce w sierpniu 2021 roku.

~ Aleksandra Kapella

WIZJA WSPÓLNOTY

Głównym fundamentem naszej społeczności jest autentyczna komunikacja. Dążymy do pogłębiania relacji z Ja, innymi i Naturą, żyjąc zgodnie z zasadą Korespondencji. Poprzez proces komunikacji i indywiduacji pamiętamy holistyczną relację z Ziemią. Cenimy różnorodność i indywidualną wyjątkowość, ponieważ te cechy pozwalają na przetwarzanie i dystrybucję przywództwa w sposób horyzontalny. Odchodzimy od procesu indywiduacji zamiast indywidualności. Autentyczna komunikacja tworzy pole wibracyjne, które przemawia z Serca, co wzmacnia zdolność słuchania ewolucyjnych procesów Życia. To pozwala nam dostroić się i zsynchronizować z Naturą i cyklami Życia na poziomie pragmatycznym i psychologicznym. Naszym celem jest stworzenie wysokiego standardu życia, który jest bliski Ziemi, co przynosi sens, spełnienie i dobre samopoczucie. 

ŚCIEŻKA INTEGRALNOŚĆ

“Integralność jest najwyższą wibracją Kołą Medycyny. Ścieżka integralności jest praktyką kreującą ucieleśniony kompas dla prawdziwego wzrostu i współczucia. To jest format w którym jesteśmy w stanie robić miłość zamiast po prostu ją czuć.”

~ Angelique Angel

Większość ludzi podejmuje decyzje i nadaje kierunek swojemu życiu w oparciu o zranione serce. Zranione serce emituje tęsknotę i terytorializm oparty na lęku. Z tej postawy wobec życia powstają słowa i idee, których nie sposób dosięgnąć. Wówczas żyjemy w poczuciu braku i izolacji. Żyjemy utożsamiani z małym “ja”. Ścieżka Integralności zaprasza do objęcia głębokich ran w Sercu i nawiązania kontaktu z Duchem, czyli niezranionym sercem (Unbroken Heart). Jest to miejsce w nas, które jest połączone z życiem i ufa mimo wszystko. Z tego zaufania do transpersonalnej Prawdy rodzi się dedykacja i integralność, które są testowane. Treningi integralności służą szlifowaniu diamentu naszej nieskazitelności i niezachwianej intencji. To prowadzi do ucieleśniania Słów i Idei tutaj na ziemi w postaci życia w dobrostanie. Czujemy łączność z Ja (Self) - Jaźnią i to Ona nadaje kierunek. Ścieżka integralności prowadzi do wolności i manifestacji unikalnej wibracji każdej żywej istoty. Tutaj rodzi się Sztuka Życia.

Miejsce

Farma oraz 9 ha ziemi uprawnej, które będą naszym siedliskiem, znajdują się w pobliżu Chojnic w Borach Tucholskich. Jest to malownicze, dziewicze miejsce otoczone lasami i jeziorami.

Szczegółowe informacje lokalizacyjne wysyłamy tylko uczestnikom organizowanych przez nas wydarzeń.

Aktualności

Od jesieni 2021

Odbywają się kręgi i spotkania, na których projektujemy strukturę, która zapewni nam życie w dobrostanie i spełnieniu na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

KWIECIEŃ 2022

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt zostały podzielone na grupy opiekujące się danymi obszarami, tj.: permakultura, odbudowa budynków i zagospodarowanie przestrzenne, organizacja wolontariatów, celebracji i odosobnień, formalny kształt wspólnoty.

Lato 2022

Na Nowej Ziemi odbędą się wolontariaty i  Vision Quest – rok II,  na które serdecznie zapraszamy.

Lata 2022 – 2024

przeznaczamy na zbudowanie fundamentów wspólnoty na poziomie fizycznym i online, tj. oczyszczenie zakupionych terenów z gruzu, przygotowanie suchej przestrzeni na składowanie narzędzi, zbudowanie podstawowej infrastruktury kuchni i toalet, utworzenia statutu Fundacji Nowa Ziemia oraz strony internetowej, którą w przyszłości znajdziesz pod adresem: www.wspolnotanowaziemia.pl.

27 czerwca – 3 lipca 17 lipca – 23 lipca

terminy wolontariatów w 2022 roku

o nas

Jesteśmy grupą międzynarodowych przyjaciół, którzy kroczą Ścieżką Integralności. Jako społeczność witamy i wspieramy proces indywiduacji w ramach Śnienia Życia. Poprzez dobrowolne odsłanianie się na cienie i lęki, honorujemy wyjątkowy sposób, w jaki Życie uczy nas przemiany i ewolucji. Większość czasu poświęcamy na badanie, testowanie i poszerzanie granic naszych wewnętrznych struktur, po to byśmy mogli razem wzrastać jako integralna całość. Dla nas Ścieżka Integralności jest sposobem na Życie, który pomaga nam stworzyć ucieleśnioną relację z Prawdą – jedną z podstawowych cech Miłości. W tej chwili Ogród Kreacji jest naszym „laboratorium relacji” – społecznością, w której uczymy się budować konstruktywne relacje z Ja i innymi. Ogród to kreatywna i bezpieczna przestrzeń, w której uczymy się Śnić Tu i Teraz. Dzielimy się sobą poprzez prowadzenie Kręgów Autentycznych Relacji, warsztaty o konstruktywnym gniewie, ceremonie, extatic dance i koncerty. Pracujemy nad kolejnym krokiem, tworząc żywą strukturę Wspólnoty Nowa Ziemia. Będzie to społeczność, w której wszyscy są we właściwym miejscu i gdzie całość jest większa niż suma poszczególnych części.

Angelique Angel

Medicine Women i przewodniczka na ścieżce integralności prowadząca w Polsce treningi  i odosobnienia Vision Quest  (zobacz -> ceremonie i rytuały).

17 – letni trening szamański z Curandero z tradycji andyjsko – amazońskim oraz praca w kręgach autentycznych relacji, której poświęciła ostatnie 10 lat doprowadziły ją do wizji Nowej Ziemi – wspólnoty opartej o integralność.

Wraz ze swoim międzynarodowym teamem dedykuje się ucieleśnieniu Ducha w prostocie, prawdzie i miłości na polskiej Ziemi.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowana udziałem w wolontariacie napisz do nas na adres: wojiluminus@gmail.com.

Jeśli interesuje Cię głęboka praca z Angelique i ścieżka integralności (treningi i Vision Quest) wypełnij proszę poniższy formularz.

Odpowiemy w najbliższym możliwym czasie.