Ceremonie i Rytuały

Ceremonie są przestrzenią obserwacji Wielkiego Teatru Życia, w którym bierzemy udział. Będąc obecnymi w tu i teraz, w kontakcie z Siłami Natury, możemy przypomnieć sobie kim naprawdę jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Ceremonie są przestrzenią obserwacji Wielkiego Teatru Życia, w którym bierzemy udział. Będąc obecnymi w tu i teraz, w kontakcie z Siłami Natury, możemy przypomnieć sobie kim naprawdę jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

„Najlepszym sposobem na lęk jest wejście w nieznane.”

~ Aleksandra Kapella

W dobie wielkiego rozwoju  „duchowości” wielu głosi, że trzeba być tak „wysokowibracyjnym”, by odkleić się od ciała fizycznego i odbywać podróże w astralu porzucając życie doczesne. Tymczasem ważne jest osadzenie w ciele, tu na Ziemi. W moim odczuciu wszystko  tkane jest z Ducha (czy W Duchu), nie ma więc do czego podnosić swych wibracji. Każda wibracja jest częścią Wielkiego Misterium. Natomiast to, co potrzebujemy zrobić, to osadzić tą świadomość w ciele, dlatego m.in. zachęcam do różnorodnych praktyk mających korzenie w szamaniźmie (np. Szałasów Potu, Kambo, Rapee itp.), które pozwalają oczyścić się na wszystkich poziomach, szczególnie mentalnym i ponownie nawiązać kontakt z ciałem i Ziemią.

Ceremonie służą:

biorąc udział w Ceremonii możesz otrzymać:

Rytuał może istnieć niezależnie bądź być częścią większej całości – ceremonii. Rytuał służy zmianie, transformacji. Jest przestrzenią alchemii ”ciężkich zanieczyszczeń ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego w „złoto”. Podczas rytuału dokonujemy przemiany Cieni w Sprzymierzeńców, czynimy z trucizny lekarstwo.

Poznaj ceremonie i rytuały, na które Cię zapraszam:

Dlaczego podczas Ceremonii i Rytuałów są obecne Rośliny?

Podczas Ceremonii pracujemy z Roślinami m.in. Tytoniu. Rośliny Nauczyciele są moimi przewodnikami w drodze. Są bardzo złożonymi istotami o świadomości szerszej od ludzkiej.  Manifestują się na Ziemi w pełnym majestacie miłości. Uczą nas – ludzi – prawa naturalnej wymiany  (reciprosity). Świat roślin jest dla mnie przestrzenią inspiracji i pobierania nauk. Odmienne stany świadomości które otwierają dla nas niektóre z roślin pozwalają poszerzyć horyzont, tego co znamy. Nie polecam nikomu pracy z psychodelikami i jednocześnie uważam że dobrze prowadzona integracja doświadczeń enteogenicznych może zastąpić wiele lat terapii. Roślinne podróże, te po przyjęciu roślin jak i  bez ich spożywania, zaprowadzają w miejsce w którym możemy uświadomić sobie własną dezintegrację, dzięki czemu jesteśmy gotowi rozpoznać czym jest integralność. Integralność jest powrotem do Domu, który kolektywnie utraciliśmy.