Kobiety w kole medycyny – PEŁNE ZANURZENIE Maj

MOBILIZACJA I DZIAŁANIE (W CYKLU DOŚWIADCZANIA)

kierunek: południowy – wschód 

żywioł: ogień i powietrze

etap życia:  późne dzieciństwo – chęć eksploracji 

pora roku:  wiosna w pełni

faza w cyklu miesiączkowym: faza folikularna

faza w cyklu księżycowym: rosnący do pełni księżyc

moment dnia: poranek przed południem (8:00-11:00)

 

PRZERWA MIEDZY ŚWIADOMOŚCIĄ A MOBILIZACJĄ ENERGII POWODUJE  BLOKADĘ W OBAWIE PRZED PRZEŻYWANIEM PODNIECENIA, GNIEWU, MIŁOŚCI, EKSCYTACJI.

BLOKADA TA PRZEJAWIA SIĘ W CIELE – PANCERZU MIĘŚNIOWYM I ZAKŁÓCENIACH GŁĘBOKOŚCI I TOKU ODDYCHANIA. 

MA MIEJSCE W ZABURZENIACH OBSESYJNO-KOMPULSYWNYCH I DEPRESJACH. DOMINUJĄCYM MECHANIZMEM JEST TU INTROJEKCJA: PRZEJĘTE POGLĄDY INNYCH NA TO CO DOBRE A CO ZŁE UTRUDNIAJĄ NATURALNA MOBILIZACJĘ ENERGETYCZNĄ.

PRZERWA MIEDZY MOBILIZACJĄ ENERGII A DZIAŁANIEM MANIFESTUJE SIĘ TAKŻE  W CHOROBACH PSYCHOSOMATYCZNYCH (NP. NADCIŚNIENIE, ZWYRODNIENIA STAWOWO-MIĘŚNIOWE, WRZODY) – NIEWYDATKOWANA ENERGIA POWODUJE BLOKI W UKRWIENIU I DOTLENIENIU NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH A W KONSEKWENCJI – STRUKTURALNE ZMIANY W TYCH NARZĄDACH. PODSTAWOWYM MECHANIZMEM JEST TU RETROFLEKSJA: KTOŚ WYDATKUJE ENERGIĘ DO ŚRODKA ZAMIAST NA ZEWNĄTRZ ORAZ USIŁUJE ZDOBYĆ JĄ OD SIEBIE ZAMIAST CZERPAĆ ZE ŚRODOWISKA.

 

Webinar IV – Mobilizacja i Działanie

nagranie live’a dopełniającego webinar

„mechanizmy unikania kontaktu (obronne)”

 

PRACA WŁASNA Z 3-MIESIĘCZNEGO PROGRAMU:

Rozpoczęłyśmy IV MODUŁ „Mobilizacja i Działanie”. Gdy zapraszamy do swojego pola jakieś tematy, Wielkie Misterium zaczyna się z nami komunikować. 

Bardzo możliwe, że w tym tygodniu temat działania lub nie działania będzie się pojawiał w nas i wokół nas na różne sposoby.

Czasem Życie mówi do nas przez sytuacje, czasem podczas spontanicznych wglądów na spacerze, czasem w słowach dziecka lub bohatera czytanej książki…
Często bywa też tak, że gdy dajemy czemuś uwagę (a więc naszą energię), budzi się nasza podświadomości i /lub nadświadomości, które komunikują się z nami w czasie snów.
Zapraszam Was zatem do obserwowania, wsłuchiwania się w znaki i przekazy zewnętrzne i wewnętrzne.
A poza tym, jak zawsze 🙂, bardzo Was zachęcam do praktyk. 
 

PS. podczas webinaru nawiązywałyśmy do literatury dzięki której możemy rozpoznać siebie w holistyczny sposób, jak czynią to zwierzęta i rośliny, poniżej podaję tytuły książek które narodziły się z naszego kręgu.

LITERATURA:

1. Peter Wohlleben: „Sekretne Życie Drzew”, „Duchowe życie Zwierząt”, „Nieznane Więzi Natury”

2. Robin Wall: „Pieśń Ziemi”

3. Simona Kossak „Życie i Twórczość”, „Trzy Żywioły”

4. Sebastian Czeremcha „Szepty Kniei – Szelest leśnej duszy”

5. Suzanne Simard „W poszukiwaniu Matki Drzew”

6. Agnieszka Antosik „Leśna Terapia:

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH MECHANIZMÓW UNIKANIA KONTAKTU:

WARSTWY CHRONIĄCE NASZEGO AUTENTYCZNEGO (NATURALNEGO) JA:

Zaburzenia cyklu doświadczania można widzieć także jako zaburzenia świadomości, które (za Perlsem) można podzielić na:

  1. zaburzenia sensoryczne, polegające na odcięciu się od odczuwania, zmysłowej „martwocie” ciała;
  2. zaburzenia emocjonalne, polegające na blokowaniu uczuć i przyjmujące postać nerwicy, która (wg Perlsa) składa się z 5 warstw oddzielających człowieka od doświadczania autentycznego Ja (można też mówić o warstwach Ja):
   • I warstwa frazesowa– polega na codziennej wymianie frazesów, komunałów i nic nie znaczących słów i gestów.
   • II warstwa fałszywa– to warstwa grania ról społecznych i podejmowania „gier” (w rozumieniu analizy transakcyjnej), przybierania maski manipulacji. W tej warstwie mają miejsce „dialogi”, „gry” miedzy top-dog (głosem powinności, niby Freudowskie superego) i under-dog (głosem pragnień, niby id). Na co dzień funkcjonujemy na poziomie tych dwóch warstw. Pozostałe najczęściej ujawniają się dopiero w procesie terapii.
   • III warstwa fobijna– to lęk przed autentycznym obrazem siebie i ból smutek, rozpacz i desperacja z powodu utraty złudzeń warstwy fałszywej.
   • IV warstwa impasu– przejawiająca się poczuciem pustki, martwoty, braku energii. Cała energia jest kierowana na utrzymanie status quo.
   • V warstwa implozji– to przypływ silnej energii skierowanej do wewnątrz, w stanie kompresji.
   • warstwa eksplozji– przejawia się gwałtownym wybuchem, rozkurczeniem emocjonalnym. Perls wymienia cztery główne rodzaje eksplozji: rozpacz, orgazm, złość i radość. Pojawienie się poszczególnych rodzajów eksplozji zależy od tego jakie uczucia były blokowane w bardziej wierzchnich warstwach Ja.
   • VII warstwa to autentyczne Ja wyłaniające się spod nerwicowych mechanizmów.

źródło: https://psychologia.edu.pl/

bonus bezpłatny:

nagranie live’a o zazdrości z programu Autentyczne Siostrzeństwo

JESZCZE CI MAŁO? 🙂

OPCJA BEZPŁATNA:
Jeśli poczujesz, że temat mechanizmów unikania kontaktu jest dla Ciebie ważny to możesz wykupić dostęp do nagrań z programu „Otwórz się na życie” który w całości poświęcony jest tylko temu tematowi. Nielimitowany dostęp do programu znajdziesz na moim Youtube.
➡️ https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCBlNcCDP-DJSitoFOJSx8g-uRe3Gooo
 
OPCJA ODPŁATNA:
Jeśli chcesz dać głębokiego nura w temat prokrastynacji i (nie)działaniu bardzo pomocny może być webinar „Rób to, co możesz, najlepiej jak potrafisz, z tym co masz”
Dostęp do webinaru kosztuje 177 zł. Jeśli poczujesz wołanie, napisz do mnie, wyślę Ci maila z nagraniem i dane do przelewu