Kobiety w kole medycyny – PEŁNE ZANURZENIE Maj

MOBILIZACJA I DZIAŁANIE (W CYKLU DOŚWIADCZANIA)

kierunek: południowy – wschód 

żywioł: ogień i powietrze

etap życia:  późne dzieciństwo – chęć eksploracji 

pora roku:  wiosna w pełni

faza w cyklu miesiączkowym: faza folikularna

faza w cyklu księżycowym: rosnący do pełni księżyc

moment dnia: poranek przed południem (8:00-11:00)

 

Przerwa miedzy uświadomieniem a mobilizacją energii. Następuje blokada w obawie przed przeżywaniem podniecenia, gniewu, miłości. Blokada ta przejawia się w ciele – pancerzu mięśniowym i zakłóceniach głębokości i toku oddychania. Ma miejsce w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i depresjach. Dominującym mechanizmem jest tu introjekcja: przejęte poglądy innych na to co dobre a co złe utrudniają naturalna mobilizację energetyczną.

Przerwa miedzy mobilizacją energii a działaniem. Występuje w chorobach psychosomatycznych (np. nadciśnienie, zwyrodnienia stawowo-mięśniowe, wrzody) – niewydatkowana energia powoduje bloki w ukrwieniu i dotlenieniu narządów wewnętrznych a w konsekwencji – strukturalne zmiany w tych narządach. Podstawowym mechanizmem jest tu retrofleksja: ktoś wydatkuje energię do środka zamiast na zewnątrz oraz usiłuje zdobyć ją od siebie zamiast czerpać ze środowiska.

 

Webinar IV – Mobilizacja i Działanie

nagranie live’a dopełniającego webinar

„mechanizmy unikania kontaktu (obronne)”

 

na żywo – 27 kwietnia, g.19:00 na grupie na FB / tutaj 28 kwietnia  do 16:00

PRACA WŁASNA Z 3-MIESIĘCZNEGO PROGRAMU:

Rozpoczęłyśmy IV MODUŁ „Mobilizacja i Działanie”. Gdy zapraszamy do swojego pola jakieś tematy, Wielkie Misterium zaczyna się z nami komunikować. 

Bardzo możliwe, że w tym tygodniu temat działania lub nie działania będzie się pojawiał w nas i wokół nas na różne sposoby.

Czasem Życie mówi do nas przez sytuacje, czasem podczas spontanicznych wglądów na spacerze, czasem w słowach dziecka lub bohatera czytanej książki…
Często bywa też tak, że gdy dajemy czemuś uwagę (a więc naszą energię), budzi się nasza podświadomości i /lub nadświadomości, które komunikują się z nami w czasie snów.
Zapraszam Was zatem do obserwowania, wsłuchiwania się w znaki i przekazy zewnętrzne i wewnętrzne.
A poza tym, jak zawsze 🙂, bardzo Was zachęcam do praktyk. 
 

PS. podczas webinaru nawiązywałyśmy do literatury dzięki której możemy rozpoznać siebie w holistyczny sposób, jak czynią to zwierzęta i rośliny, poniżej podaję tytuły książek które narodziły się z naszego kręgu.

LITERATURA:

1. Peter Wohlleben: „Sekretne Życie Drzew”, „Duchowe życie Zwierząt”, „Nieznane Więzi Natury”

2. Robin Wall: „Pieśń Ziemi”

3. Simona Kossak „Życie i Twórczość”, „Trzy Żywioły”

4. Sebastian Czeremcha „Szepty Kniei – Szelest leśnej duszy”

5. Suzanne Simard „W poszukiwaniu Matki Drzew”

6. Agnieszka Antosik „Leśna Terapia:

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH MECHANIZMÓW UNIKANIA KONTAKTU:

WARSTWY CHRONIĄCE NASZEGO AUTENTYCZNEGO (NATURALNEGO) JA:

Zaburzenia cyklu doświadczania można widzieć także jako zaburzenia świadomości, które (za Perlsem) można podzielić na:

  1. zaburzenia sensoryczne, polegające na odcięciu się od odczuwania, zmysłowej „martwocie” ciała;
  2. zaburzenia emocjonalne, polegające na blokowaniu uczuć i przyjmujące postać nerwicy, która (wg Perlsa) składa się z 5 warstw oddzielających człowieka od doświadczania autentycznego Ja (można też mówić o warstwach Ja):
   • I warstwa frazesowa– polega na codziennej wymianie frazesów, komunałów i nic nie znaczących słów i gestów.
   • II warstwa fałszywa– to warstwa grania ról społecznych i podejmowania „gier” (w rozumieniu analizy transakcyjnej), przybierania maski manipulacji. W tej warstwie mają miejsce „dialogi”, „gry” miedzy top-dog (głosem powinności, niby Freudowskie superego) i under-dog (głosem pragnień, niby id). Na co dzień funkcjonujemy na poziomie tych dwóch warstw. Pozostałe najczęściej ujawniają się dopiero w procesie terapii.
   • III warstwa fobijna– to lęk przed autentycznym obrazem siebie i ból smutek, rozpacz i desperacja z powodu utraty złudzeń warstwy fałszywej.
   • IV warstwa impasu– przejawiająca się poczuciem pustki, martwoty, braku energii. Cała energia jest kierowana na utrzymanie status quo.
   • V warstwa implozji– to przypływ silnej energii skierowanej do wewnątrz, w stanie kompresji.
   • warstwa eksplozji– przejawia się gwałtownym wybuchem, rozkurczeniem emocjonalnym. Perls wymienia cztery główne rodzaje eksplozji: rozpacz, orgazm, złość i radość. Pojawienie się poszczególnych rodzajów eksplozji zależy od tego jakie uczucia były blokowane w bardziej wierzchnich warstwach Ja.
   • VII warstwa to autentyczne Ja wyłaniające się spod nerwicowych mechanizmów.

źródło: https://psychologia.edu.pl/

bonus bezpłatny:

nagranie live’a o zazdrości z programu Autentyczne Siostrzeństwo

bonusy dodatkowo płatne:

Jeśli poczujesz, że temat mechanizmów unikania kontaktu jest dla Ciebie ważny to możesz wykupić dostęp do nagrań z programu „Otwórz się na życie” który w całości poświęcony jest tylko temu tematowi.
Nielimitowany dostęp do programu na platformie kosztuje 222 zł.
➡️ https://aleksandrakapella.pl/produkt/otworz-sie-na-zycie-o-mechanizmach-unikania-kontaktu-dostep-do-nagran-programu-dla-kobiet/
 
O prokrastynacji i (nie) działaniu nagrałam webinar „Rób to, co możesz…”
Możesz wykupić do niego dostęp za 77 zł.
➡️https://aleksandrakapella.pl/produkt/warsztat-dla-kobiet/
 
* UWAGA! Jeśli będziesz chciała dokonać zakupu, napisz do mnie na kontakt@aleksandrakapella.pl, podam Ci dane do przelewu tradycyjnego i udostępnię dostęp do platformy. 🙂