Kobiety w kole medycyny – PEŁNE ZANURZENIE Kwiecień

wrażenie i świadomość

kierunek: wschód 

żywioł: powietrze

etap życia:  dzieciństwo 

energia męska

pora roku:  wczesna wiosna

faza w cyklu miesiączkowym: początek fazy folikularnej 

faza w cyklu księżycowym: wzrastający księżyc

moment dnia: poranek, wschód słońca

 

Przerwa miedzy doznawaniem a uświadomieniem. Wrażenia są odbierane, ale są niezrozumiałe dla podmiotu, jak np. w atakach paniki gdzie nierozpoznawalny jest lęk, zaburzeniach konwersyjnych gdzie nierozpoznawalne jest seksualne znaczenie doznań cielesnych. Dominującym mechanizmem obronnym w ujęciu psychoanalitycznym była by tu represja (wyparcie).

Przerwa miedzy uświadomieniem a mobilizacją energii. Następuje blokada w obawie przed przeżywaniem podniecenia, gniewu, miłości. Blokada ta przejawia się w ciele – pancerzu mięśniowym i zakłóceniach głębokości i toku oddychania. Ma miejsce w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i depresjach. Dominującym mechanizmem jest tu introjekcja: przejęte poglądy innych na to co dobre a co złe utrudniają naturalna mobilizację energetyczną.

PIEŚŃ W DARZE DLA CIEBIE

ŚPIEWAJ CAŁĄ SOBĄ!

Cherokee Morning song

praktykA Qi-Gong – UFAM ZIEMI, STOJĘ MOCNA JAK DRZEWO

ZAPROŚ OBECNOŚĆ DO SWOJEGO CIAŁA

"ABC" Qi-Gong PDF